Ivermectin pan-three

Kung mayroong community pantry para sa pagkain, magkakaroon na rin ng ivermectin pan-three para naman sa pamamahagi ng libreng gamot …